C C C C A+ A A- X

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35,ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР

  НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПКОНПИ

 

Вх. № / Дата

Име, презиме, фамилия

Декларация

1

4849/01.06.2018г.

Мая Димитрова Славилова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

2

4851/01.06.2018г.

Росица Златкова Тодорова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

3

4885/01.06.2018г.

Славея Жекова Калоянова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

4

4892/04.06.2018г.

Златка Иванова Костадинова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

5

4893/04.06.2018г.

Светломира Борисова Иванова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

6

4896/04.06.2018г.

Диляна Грозданова Димитрова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

7

4936/04.06.2018г.

Радостина Маркова Кабадалиева

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

8

4940/04.06.2018г.

Мария Делчева Атанасова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

9

4972/05.06.2018г.

Христина Георгиева Ванева

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

10

4980/05.06.2018г.

Светла Костадинова Стоева

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

11

4987/05.06.2018г.

Добринка Ганчева Георгиева

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

12

4988/05.06.2018г.

Атанас Делчев Канев

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

13

4998/05.06.2018г.

Калинка Петрова Костадинова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

14

5028/05.06.2018г.

Женя Костадинова Григорова-Шулекова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

15

5030/05.06.2018г.

Петя Делчева Димитрова - Шаламанова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

16

5032/05.06.2018г.

Иванка Георгиева Чардаклиева

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

17

5058/06.06.2018г.

Мария Николова Янкулова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

18

5060/06.06.2018г.

Кинка Славова Цветанова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

19

5062/06.06.2018г.

Маргарита Атанасова Никова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

20

5079/06.06.2018г.

Галя Тодорова Кирилова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

21

5082/06.06.2018г.

Стефка Георгиева Ангелова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

22

5086/06.06.2018г.

Антония Тодорова Тодорова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

23

5088/06.06.2018г.

Веселена Иванова Караславова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

24

5090/06.06.2018г.

Десислава Иванова Златанова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

25

5106/07.06.2018г.

Александър Георгиев Попов

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

26

5116/07.06.2018г.

Румяна Петкова Русева

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

27

5122/07.06.2018г.

Донка Петрова Илиева-Найденова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

28

5130/07.06.2018г.

Сребрина Иванова Аргирова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

29

5132/07.06.2018г.

Димитрийка Йорданова Христова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

30

5155/08.06.2018г.

Мая Василева Димитрова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

31

5165/08.06.2018г.

Диан Красимиров Боев

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

32

3568/10.04.2019

Славейко Антонов Бузов

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

33

9126/01.10.2019

Елина Зафирова Топалова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

34

9197/03.10.2019

Златка Георгиева Лозанова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

35

10686/11.11.2019

Румяна Алдинова Гигелова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

36

11909/16.12.2019

Красимира Георгиева Николова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

37

1502/07.02.2020

Елена Руменова Касабова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

38

728/11.05.2021

Женя Руменова Христова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

39

729/11.05.2021

Румяна Васкова Никова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

40

2971/08.09.2021

Леман Лятиф Хакиф

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

41

5485/17.12.2021

Жулиета Миткова Делчева

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

42

1063/09.02.2022Г.

Силвия Георгиева Делчева

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

43

8421/11.11.2022

Десислава Ангелова Ангелова - Стефанова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

44

8635/17.11.2022

Деляна Георгиева Петрова

чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Забележка: В Окръжен съд – Хасково всички съдебни служители са подали декларации в

законоустановения срок.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация