C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  за организация на публикуване на съдебните актове в Окръжен съд - Хасково 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за случайно разпределение на делата в Окръжен съд Хасково

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на достъпа до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на ВСС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъп до обществена информация Заявление за достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работа и правила за поведение на съдебните заседатели в Окръжен съд Хасково

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес Приложение 1

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за събиране на съдебните вземания на съдилищата от зоната на АС - Пловдив

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работа на съдебните помощници в Окръжен съд - Хасково

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на общото събрание на Окръжен съд - Хасково

Етичен кодекс на съдебните служители

Kодекс за етично поведение на българските магистрати

Списък със съдебни заседатели при Окръжен съд - Хасково

Списък със съдебни заседатели при районните съдилища в Хасковски съдебен район

Наръчник на съдебния заседател - разработен от Националния институт на правосъдието

Утвърден бюджет на Окръжен съд - Хасково за 2019 година

Заповед за дела, които ще бъдат разглеждани през съдебната ваканция

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация