C C C C A+ A A- X

Регистър на декларациите за имущество и интереси

Встъпителни декларации за имущество и интереси почл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Вх. № / Дата

Име, презиме, фамилия

Декларация 

Забележка

1

4848/01.06.2018г.

Мая Димитрова Славилова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

2

4850/01.06.2018г.

Росица Златкова Тодорова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

3

4884/01.06.2018г.

Славея Жекова Калоянова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

4

4891/04.06.2018г.

Златка Иванова Костадинова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

5

4894/04.06.2018г.

Светломира Борисова Иванова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

6

4895/04.06.2018г.

Диляна Грозданова Димитрова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

7

4937/04.06.2018г.

Радостина Маркова Кабадалиева

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

8

4941/04.06.2018г.

Мария Делчева Атанасова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

9

4971/05.06.2018г.

Христина Георгиева Ванева

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

10

4979/05.06.2018г. 

Светла Костадинова Стоева

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

11

4986/05.06.2018г.

Добринка Ганчева Георгиева

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

12

4989/05.06.2018г.

Атанас Делчев Канев

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

13

4997/05.06.2018г.

Калинка Петрова Костадинова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

14

5027/05.06.2018г.

Женя Костадинова Григорова-Шулекова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

15

5029/05.06.2018г.

Петя Делчева Димитрова - Шаламанова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

16

5031/05.06.2018г.

Иванка Георгиева Чардаклиева

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

17

5057/06.06.2018г.

Мария Николова Янкулова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

18

5059/06.06.2018г.

Кинка Славова Цветанова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

19

5061/06.06.2018г.

Маргарита Атанасова Никова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

20

5078/06.06.2018г.

Галя Тодорова Кирилова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

21

5081/06.06.2018г.

Стефка Георгиева Ангелова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

22

5085/06.06.2018г.

Антония Тодорова Тодорова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

23

5087/06.06.2018г.

Веселена Иванова Караславова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

24

5089/06.06.2018г.

Десислава Иванова Златанова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

25

5105/07.06.2018г.

Александър Георгиев Попов

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

26

5115/07.06.2018г.

Румяна Петкова Русева

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

27

5121/07.06.2018г.

Донка Петрова Илиева-Найденова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

28

5129/07.06.2018г.

Сребрина Иванова Аргирова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

29

5131/07.06.2018г.

Димитрийка Йорданова Христова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

30

5154/08.06.2018г.

Мая Василева Димитрова

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

31

5164/08.06.2018г.

Диан Красимиров Боев

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

32

6079/05.07.2018г. Галя Тодорова Кирилова чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Промяна по чл.38, ал.2 от ЗПКОНПИ в декларация вх.№ 5078/06.06.2018г.
33 3568/10.04.2019 Славейко Антонов Бузов чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
34 9950/24.10.2019 Златка Георгиева Лозанова чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
35 9951/24.10.2019 Елина Зафирова Топалова чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
36 11134/22.11.2019 Румяна Алдинова Гигелова чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
37 11908/16.12.2019 Красимира Георгиева Николoва чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
38 1443/05.02.2020 Елена Руменова Касабова чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
39 1138/02.06.2021 Румяна Васкова Никoва чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
40 1140/03.06.2021 Женя Руменова Христова чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
41 3305/27.09.2021 Леман Лятиф Хакиф чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
42 122/07.01.2022 Жулиета Миткова Делчева чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
43 1163/11.02.2022 Силвия Георгиева Делчева чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
44 8420/11.11.2022 Десислава Ангелова Ангелова - Стефанова чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  
45 8633/17.11.2022 Деляна Георгиева Петрова чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  

Забележка: В Окръжен съд – Хасково всички съдебни служители са подали декларации в законоустановения срок.

 

Ежегодни декларации за имущество и интереси

В Окръжен съд – Хасково всички съдебни служители са подали в законоустановения срок декларация по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2019 година.

В Окръжен съд – Хасково всички съдебни служители са подали в законоустановения срок декларация по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (ежегодна декларация за имущество и интереси за предходната календарна година, в срок до 15 май), с изключение на Стефка Георгиева Ангелова – съдебен секретар, която е подала молба за прекратяване на трудовото правоотношение и същото е прекратено на осн. чл. 325, ал.1, т.1 от КТ, считано от 08.05.2019г.

В Окръжен съд – Хасково всички съдебни служители са подали в законоустановения срок декларация по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2020 година.

В Окръжен съд – Хасково всички съдебни служители са подали в законоустановения срок декларация по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021година.

В Окръжен съд – Хасково всички съдебни служители са подали в законоустановения срок декларация по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2022 година.

В Окръжен съд – Хасково всички съдебни служители са подали в законоустановения срок декларация по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2023 година.

Декларации  за имущество и интереси при освобождаване на длъжността

Вх. № / Дата

Име, презиме, фамилия

Декларация

Забележка

1

4281/13.05.2020 Славейко Антонов Бузов

чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

 

2

262720/13.11.2020 Златка Георгиева Лозанова чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ  

3

260630/22.01.2021 Кинка Славова Цветанова чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ  

4

7077/30.09.2022 Диан Красимиров Боев чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ  

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ В СРОК

ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТТА

  1. Стефка Георгиева Ангелова – освободила длъжността „съдебен секретар“ на 08.05.2019г.

 

Декларации  за промяна  в декларирани обстоятелства

в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ в частта за интересите и произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

Вх. № / Дата

Име, презиме, фамилия

Декларация

Забележка

1

5487/19.06.2018г.

Христина Георгиева Ванева

чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

 

2

6091/06.07.2018г.

Атанас Делчев Канев

чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

 
3

5554/07.06.2019г.

Мая Василева Димитрова

чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

 
4

4250/11.05.2020г.

Десислава Иванова Златанова

чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

 
5

262959/20.11.2020г.

Мая Димитрова Славилова

чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ  
6

1922/14.07.2021г.

Мая Василева Димитрова

чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация