C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Информационен център

Информационен център

6300 гр. Хасково булевард България № 144, партер

038 60 18 44

Регистратура

Регистратура

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 21

038 60 18 18; факс: 038 60 18 34

haskovo-os@justice.bg ; sud@escom.bg

Гражданско деловодство I инстанция

Деловодител

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 20

038 60 18 19

haskovo-os@justice.bg ; sud@escom.bg

Гражданско деловодство II инстанция

Деловодител

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 28

038 60 18 20

haskovo-os@justice.bg ; sud@escom.bg

Наказателно деловодство I и II инстанция

Деловодител

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 24

038 60 18 17

haskovo-os@justice.bg ; sud@escom.bg

Фирмено деловодство

Деловодител

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 47

038 60 18 31

haskovo-os@justice.bg ; sud@escom.bg

Съдебни секретари

Завеждащ служба - съдебни секретари

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 25

038 60 18 25

Съдебни секретари

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 29

038 60 18 25; 038 60 18 26; 038 60 18 27

Архив

Архив

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 43

038 60 18 35

Бюро призовки

Призовкари

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 21

038 60 18 18

Други

Връзки с обществеността

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 14

038 60 18 45

Главен счетоводител

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 25

038 60 18 15

Касиер - домакин

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 25

038 60 18 15

Работник, поддръжка сгради, той и технически изпълнител - огняр

6300 гр. Хасково булевард България № 144

038 60 18 30

Системен администратор

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 18

038 60 18 10

Съдебен администратор

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 27A

038 60 18 50

Съдебен помощник

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 30

038 60 18 38

Управител сгради

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 15

038 60 18 37

Човешки ресурси

6300 гр. Хасково булевард България № 144, стая 22

038 60 18 46

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация