C C C C A+ A A- X

Съобщение

Окръжен съд – Хасково уведомява всички заинтересовани лица за промяна в организацията на работа. Считано от 15.02.2021г., всички книжа адресирани до Окръжен съд– Хасково и Районен съд – Хасково да се приемат в службите „Регистратура“ на  съответния орган на съдебната власт, както следва:

  • Окръжен съд – Хасково – етаж 2, стая 21
  • Районен съд – Хасково – етаж 1, стая 11

Служителят в Служба „Регистратура“ на Окръжен съд - Хасково ще обслужва само по едно лице /задължително с поставена защитна маска за лице/, като останалите изчакват реда си в коридора при спазване на задължителна физическа дистанция.

Всички документи по дела на Окръжен съд - Хасково, в това число удостоверения, изпълнителни листове и други се получават в съответното деловодство. ПРЕПОРЪЧВА СЕ справки по дела в Окръжен съд – Хасково да се извършват по телефон на Информационен център в сградата на Съдебна палата - Хасково - 038/601844, по изключение и на посочените телефонни номера на съответните деловодства, изнесени на интернет страницата на съда.

Работното време на всички служби „Деловодство“ в Окръжен съд - Хасково е от 09,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,30 часа, с оглед необходимостта от дезинфекция на общите части на сградата и отделните деловодства. В деловодствата се допуска само по едно лице задължително с поставена защитна маска за лице, като останалите изчакват реда си в коридора при спазване на задължителна физическа дистанция. Препоръчва се на всички участници в съдебни производства да извършват необходимите справки по телефон или по електронна поща. Препоръчва се на всички адвокати да изпращат молби за преписи от дела по електронна поща, сканирани или подписани с квалифициран електронен подпис. Считано от 15.02.2021г., обслужването на граждани в Информационен център в сградата на Съдебна палата – Хасково да се извършва по седмичен график от съдебни служители от Районен съд – Хасково и от Окръжен съд – Хасково.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация